Website Giáo Án Điện Tử Trường THCS Lương Thế Vinh

Website Giáo Án Điện Tử
Trường THCS Lương Thế Vinh


Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Phạm Đức Long
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1401 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Quốc Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 138 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Thế Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 5344 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thảo Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thảo
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thaocumgar
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên NGƯT. Thầy Nguyễn Văn Công
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 116 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Mai Ngọc Lam
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 579 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Thi Hanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/maithihanh69
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1549 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hạ Tiếu Thiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 42 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Đoàn Thu Thùy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyendoanthuthuy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 134 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Đoàn Thu Thùy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 78 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 33 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Quốc Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/pqh73
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 1535 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Huy Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngohuyhoang_ltv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 1367 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Nghĩa Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huynhminhquang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 42097 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sỹ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyensy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 1594 (xem chi tiết)