Website Giáo Án Điện Tử Trường THCS Lương Thế Vinh

Website Giáo Án Điện Tử
Trường THCS Lương Thế Vinh


Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tài liệu tập huấb KHKT PPT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thế Vinh
Ngày gửi: 23h:20' 26-09-2015
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
Năm 2015
Nghiên cứu khoa học là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người
Nghiên cứu khoa học là gì?
Nghiên cứu khoa học có những loại dự án nào?
CÓ HAI LOẠI DỰ ÁN
DỰ ÁN KHOA HỌC
(Science Fair Project)
DỰ ÁN KỸ THUẬT
Enginering Project
PHÁT MINH
SÁNG CHẾ
PHÁT HIỆN
Là sự khám phá ra những quy luật, những tính chất hoặc những hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại một cách khách quan mà trước đó chưa ai biết, nhờ đó làm thay đổi cơ bản nhận thức của con người.

VD: Arcimet phát minh định luật sức nâng của nước, Lebedev phát minh tính chất áp suất của ánh sáng

Phát minh
Là sự khám phá ra những vật thể, những quy luật xã hội đang tồn tại một cách khách quan

VD: Kock phát hiện vi trùng lao, Marie Curie phát hiện nguyên tố phóng xạ radium, Colombo phát hiện châu Mỹ

Phát hiện
Là một giải pháp kỹ thuật mới về nguyên lý kỹ thuật, tính sáng tạo và áp dụng được

VD: James Watt sáng chế ra máy hơi nước, Nobel sáng chế ra công thức thuốc nổ TNT

Sáng chế
Ý tưởng có thể xuất phát từ học sinh (Học sinh đưa ra ý tưởng).
Ý tưởng có thể do giáo viên đưa ra cho học sinh thực hiện.
Có 2 loại ý tưởng:
- Ý tưởng chưa có người nghiên cứu.
- Ý tưởng đã có người nghiên cứu rồi. Cần nghiên cứu tổng quan để tìm ra tính mới của đề tài.

Quy trình nghiên cứu khoa học
Xác định Ý tưởng của dự án (tên đề tài)
Sau khi đã hình thành ý tưởng, cần đặt ra và trả lời những câu hỏi để xác định tính khả thi của dự án:
- Dự án có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian cho phép ? Nếu dự án tiến hành các thí nghiệm có đủ thời gian để thiết kế kiểm tra thực hiện thí nghiệm ?
- Việc thực hiện dự án có phụ thuộc vào điều kiện về môi trường, thời gian, thời điểm hay không ?
- Phòng thí nghiệm hay các tài nguyên khác để thực hiện dự án có đầy đủ, đáp ứng yêu cầu không ?
- Chi phí thực hiện dự án ? Cần có những thiết bị gì đặc biệt để nghiên cứu không ?
- Dự án có phù hợp với các quy định liên quan đến nghiên cứu khoa học không ?
Quy trình nghiên cứu khoa học
Xác định tính khả thi của dự án
Quy trình nghiên cứu khoa học
VỚI DỰ ÁN KHOA HỌC
Đặt câu hỏi
Nghiên cứu
Tổng quan
Xây dựng
Giả thuyết
Thực nghiệm
kiểm chứng
PT kết quả
và kết luận
Giả thuyết đúng
Giả thuyết sai
Báo cáo kết quả
Thử lại
Quy trình nghiên cứu khoa học
VỚI DỰ ÁN KỸ THUẬT
Xác định vấn đề
Nghiên cứu tổng quan
Xác định yêu cầu
Đề xuất các giải pháp
Lựa chọn giải pháp
Hoàn thiện giải pháp
Xây dựng mẫu
Đánh giá và
hoàn thiện thiết kế
Quy trình thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
Quy trình thi nộp bài dự thi KHKT cấp tỉnh
 
Gửi ý kiến