Website Giáo Án Điện Tử Trường THCS Lương Thế Vinh

Website Giáo Án Điện Tử
Trường THCS Lương Thế Vinh


Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi HSG Hoa hoc 6 - 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Công
Ngày gửi: 09h:05' 12-05-2012
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Lê Hồng Phong
Tổ : HÓA SINH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA 8
Năm học 2011-2012
Thời gian : 90 p

MA TRẬN

Nội dung kiến thức
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Chương 2:
Phản ứng hóa họcSố câu :


Số điểm

Viết được PTHH
Nhận biết được
loại
PƯHóa hợp

Câu 2 ( 2 ý )


2 đ
Tìm được CTHH
Thích hợp điền vào ?
Để hoàn thành PTHH


Câu 3


2 đ
Viết được PTHH
Thực hiện chuỗi
biến hóa


câu 4


2 đ
6 đ
30%

Chương 3: mol và
Tính toán hóa họcSố câu


Số điểm
Dựa vào PTHH tính
số mol chất đầu bài
cho , số mol chất cần
tìm

Câu 6: 1 ý
Câu 7 : 1 ý

2 đ
Từ tỉ lệ các chất ở PTHH
Tìm ra số mol chất dưCâu 7 ( 3 ý )


4 đ
Tìm ra khối lượng
chất sản phẩm theo
hiệu suất bài ra


câu 6 ( 1 ý )

1 đ7 đ
35%

Chương 4 : o xi –
Không khí

Số câu
Số điểm


Nhận ra PƯhóa hợp ,
PƯ phân hủy

Câu 2 ( 1 ý )
1 đ


5%

Chương 5:
hi đ ro – nước

số câu
số điểmTổng điểm :

Tỉ lệ %


Phân biệt được o xit ,
a xit ,ba zơ , muối
đọc tên từng chất
câu 1
3 đ8 đ

40%
Viết được PTHH
Dựa vào tính chất hóa học
Của nước
Điều chế hi đ ro –
phản ứng thế
viết được CTHH của
a xit tương ứng với
o xit a xit
viết được CTHH của
o xit ba zơ tương ứng
với ba zơ
câu 5
2 đđ

40%
Viết PTHH của Na
Với nước và tình được
khối lượng từng kim
loại trong hỗn hợpCâu 6 (1 ý )
1 đ4 đ

20%6 đ
30%
Tổng
20đ
100%


TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN: HÓA 8
Thời gian làm bài 90 phút
ĐỀ BÀI
Câu : (3đ) Trong các chất sau đây
Zn Cl2 , FeO, H2SO4 , NaOH, K2CO3, P2O5 , H2S, HBr , Al(OH)3, NaHCO3, CaH2PO4
Hãy chỉ ra
a: Đâu là o xit ba zơ
b: Đâu là o xit a xit
c: Đâu là a xit
d: Đâu là ba zơ
e : Đâu là muối
Đọc tên từng chất
Câu 2: ( 3đ) Cho các chất sau đây : K, Mg , ZnO , CaO , P2O5 , KOH, Na2CO3 , Li2O ,
a: Chất nào tác dụng được với nước , viết phương trình PƯ,
b: Chất nào tác dụng được với dung dịch a xit clohđric, viết phương trình PƯ,
c: Cho biết chúng thuộc loại PƯ HH nào ?
Câu 3:(2đ) Tìm CTHH thích hợp điền vào dấu ? để Hoàn thành các PTHH sau
A : ? + H2O → KOH + H2
B: CaO + ? → CaSO4 + H2O
C: K2CO3 + HCl → ? + ?
D: P2O5 + ? → ? + H2O
E: KMnO4  → K2MnO4 + ? + ?
F: Fe3O4 + H2 → ? + Fe
G: AgNO3 + HCl → AgCl + ?
H: Fe(OH)3 + ? → Fe2(SO4)3 + H2O
Câu 4: (2đ) Viết PTHH thực hiện chuyển đổi sau
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 
Gửi ý kiến